Matematyka

Oto trzy przykładowe zadania, które musieli rozwiązywać uczestnicy drugiej edycji "Podchodów":
Un nombre idéal est un nombre qui est égal a la somme de tous ses diviseurs autre que 6. Exemple: 6 est un idéal 6=1+2+3. Trouvez un nombre idéal de trois chiffres. HASŁO: "LICZBA DOSKONAŁA TRZYCYFROWA" Można uzyskać podpowiedź u ucznia-opiekuna (punkty ujemne).
A perfect number is a number which is the sum of all of its divisors wich are smaller than the number itself. e.g. 6 is a perfect number because 1+2+3=6. Find a three-digit perfect number. HASŁO: "LICZBA DOSKONAŁA TRZYCYFROWA" Można uzyskać podpowiedź u ucznia-opiekuna (punkty ujemne).
Zapisz liczbę 66 za pomocą pięciu albo sześciu piątek. HASŁO: "DZIAŁANIE, KTÓREGO ELEMENTAMI SĄ LICZBY ZBUDOWANE Z PIĄTEK, KTÓREGO WYNIKIEM JEST 66."