Matematyka

1_1


Szymon Draga (po lewej) zajął I miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Nudna Matematyka dla klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Krzysztof Polański (po prawej) zajął III miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Nudna Matematyka dla klas I szkół ponadgimnazjalnych.

1_2


Tomasz Sodzawiczny zajął III miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Nudna Matematyka dla klas I gimnazjum.