Matematyka

06 czerwiec 2017

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny 2017”

WYNIKI

09 maj 2017

1

2

Z przyjemnością informujemy, że w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans Frontières” „Matematyka bez Granic” edycja polska dla uczniów trzecich klas gimnazjów i pierwszych klas ze szkół ponadgimnazjalnych uczniowie klasy I A liceum (klasa politechniczna) zajęli I miejsce w regionie i jednocześnie IV miejsce w kraju.

Ideą konkursu jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy: krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi, samymi uczniami.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką, podniesienie poziomu pracy w grupach, zwiększenie stopnia zaangażowania wszystkich członków grupy w realizację wspólnie wyznaczonego celu, pobudzanie własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, sprawdzenie stopnia opanowania języków obcych.

W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (pracując w odpowiednio dobranych grupach).

Organizatorem konkursu w ponad 20 krajach świata jest Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathématiques sans Frontières” z siedzibą w Strasbourgu. Konkurs obywa się pod auspicjami Rady Europy.

Gratulujemy także sukcesów pozostałym uczestnikom tego konkursu z naszej szkoły

klasy liceum

II miejsce w regionie i jednocześnie V miejsce w kraju uzyskała klasa I D (pre-IB)

V miejsce w regionie i jednocześnie XIV miejsce w kraju uzyskała klasa IB

klasy gimnazjum

II miejsce w regionie i jednocześnie VI miejsce w kraju uzyskała klasa 3d (MYP)

IV miejsce w regionie i jednocześnie VIII miejsce w kraju uzyskała klasa 3b
Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach
Strona konkursu

1_1
14 kwiecień 2017

Finał XIV edycji konkursu "Potyczki matematyczne"

Dnia 11 kwietnia 2017 roku w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej odbył się finał XIV edycji konkursu "Potyczki matematyczne" organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach pod patronatem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przed ogłoszeniem wyników uczniowie wysłuchali wykładu pt. "Lew i człowiek", który wygłosił uczeń klasy II IB (Matura Międzynarodowa) Jakub Wiaterek. Wystąpienie dotyczyło problemu: Lew (L) i człowiek (C) – traktowani jako punkty – poruszają się w domkniętym kole jednostkowym z jednakowymi maksymalnymi prędkościami. Czy (głodny) lew zawsze złapie człowieka? Problem ten około 1930 roku postawił Richard Rado (1906-1989).

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Gliwice oraz Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wręczał Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. Pol. Śl. wraz z Dyrektorem ZSO nr 10 w Gliwicach mgr Adamem Sarkowiczem.

W finale konkursu wzięło udział 14. uczniów.

Wyniki finału:
I miejsce – Alicja Jakubek klasa II, VII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach.
Opiekun mgr Ewa Jaworska-Bałazy.
II miejsce – Szymon Gorczyca klasa II, I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach.
Opiekunowie mgr Halina Husak oraz mgr Joanna Olesińska.
III miejsce – Borys Kowalik klasa I, I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach.
Opiekun mgr Halina Husak.
Kamil Czempik klasa II, VII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach.
Opiekun mgr Ewa Jaworska-Bałazy.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom uczniów gratulujemy uzyskanych wyników!

 

14 kwiecień 2017

Konferencja "Porozmawiajmy o matematyce"

Dnia 1 kwietnia 2017r. (sobota) Halina Husak i Joanna Olesińska wzięły udział w konferencji pod tytułem "Porozmawiajmy o matematyce". Konferencja była zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach. Tematyka konferencji dotyczyła diagnozy trudności w uczeniu się matematyki, rozwojowi myślenia matematycznego, rozwijaniu zainteresowań matematycznych oraz emocjom towarzyszącym uczeniu się matematyki.

Panie wygłosiły prelekcję na temat: "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie - z praktyki nauczycieli matematyki ZSO nr 10 w Gliwicach".

27 marzec 2017

Informujemy, że finał konkursu „Potyczki matematyczne” odbędzie się 11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godzinie 9.00 na Wydziale Matematyki Stosowanej (dawniej Wydział Matematyczno-Fizyczny) Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23.

22 marzec 2017

WYNIKI KONKURSU "POTYCZKI MATEMATYCZNE 2016/2017"

Odbyły się trzy tury zadaniowe, za rozwiązanie wszystkich zadań konkursowych uczestnik mógł otrzymać 60pkt. Do finału konkursu zakwalifikowały się osoby, które uzyskały co najmniej 40 punktów.

O terminie finału poinformujemy wkrótce.

Wyniki tutaj

22 marzec 2017

Z przyjemnością informujemy, że konkurs Potyczki Matematyczne znalazł się na liście Kuratorium, co oznacza, że laureaci otrzymają odpowiedni wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum i dodatkowe punkty przy rekrutacji do liceum.

15 grudzień 2016

Uczniowie klas I A, II A, III A liceum wzięli dziś (14 grudnia 2016r.) udział w wykładzie inaugurującym cykl spotkań pt. "Nie ma techniki. bez matematyki". W auli Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach z przyjemnością wysłuchano prelekcji pt. "Wygra Polska czy Brazylia?, czyli o tym jak zwięźle zapisywać informacje", którą wygłosił dr inż. Witold Tomaszewski. Chwilę potem dr inż. Paweł Sikora opowiedział o zastosowaniu satelitarnych technik pomiarowych, czyli o coraz bardziej popularnych pomiarach GNSS.

02 listopad 2016

sowa
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. EDWARDA DEMBOWSKIEGO
w GLIWICACH

Zaprasza

uczniów klas gimnazjum i I-II klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w XIV. edycji konkursu "Potyczki matematyczne"


Konkurs odbywa się pod Patronatem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Instytut Matematyki / Wydział Matematyki Stosowanej

Treści zadań za zgodą Wydawnictwa Pedagogicznego "OPERON"

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Regulamin konkursu, zgłoszenie, zadania kolejnych trzech etapów na stronie konkursu: http://math.zso10.gliwice.pl/

  • W roku szkolnym 2016/2017 odbędą się trzy tury zadaniowe oraz finał.
  • Uczestnicy zostaną poinformowani o liczbie uzyskanych punktów
    z poszczególnych etapów po zakończeniu trzeciej tury zadaniowej.
  • Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej konkursu w następujący sposób: identyfikator uczestnika, suma uzyskanych punktów (razem trzy etapy).
  • Po ukończeniu ostatniej tury zadaniowej, uczestnik uzyskuje informację o zakwalifikowaniu się lub nie, do finału konkursu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w konkursie!

21 wrzesień 2016
logo

GLIWICKIE MIĘDZYSZKOLNE KOŁO MATEMATYCZNE
I LO, II LO, V LO

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych gliwickich szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia koła matematycznego.

Spotkanie inaugurujące pracę koła odbędzie się dnia 26 września 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach ul. Walerego Wróblewskiego 9 w sali nr 15 (I piętro) o godzinie 15.15. Kolejne zajęcia będą odbywać się w poniedziałki, kolejno w trzech gliwickich liceach (II, I oraz V). Serdecznie zapraszamy!