Matematyka

25 marzec 2012

WYNIKI KONKURSU "POTYCZKI MATEMATYCZNE 2011/2012"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu w menu po lewej.

Odbyły się trzy tury zadaniowe, maksymalnie za każde zadanie w każdej turze uczestnik mógł uzyskać 5pkt., czyli za rozwiązanie wszystkich zadań konkursowych - 60pkt.

Do finału konkursu zakwalifikowały się osoby, które uzyskały co najmniej 30 pkt.

W tym roku finał konkursu odbędzie się na Wydziale Matematyki Stosowanej (dawniej Wydział Matematyczno-Fizyczny) Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23.

O dokładnym terminie kwietniowym poinformujemy wkrótce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu za przygotowanie i przesłanie rozwiązań zadań.

17 styczeń 2012
Alfik Matematyczny 2011

 

Wyniki w naszej szkole:

 

Najlepszy wynik osiągnęli:
Agata Wilk z klasy II A liceum
oraz Maciej Mościński z klasy IIIA liceum
zajmując 1 miejsce w kraju
w swojej kategorii wiekowej.


Nagrodę rzeczową otrzymała:
Wiktoria Zatoń klasa IC liceum
1 miejsce w województwie

Dyplomy za bardzo dobry wynik otrzymali:
Bartłomiej Jezierski klasa 2c gimnazjum,
6 miejsce w województwie,
Martyna Lamorska klasa 3c gimnazjum,
26 miejsce w województwie,
Marek Tomaka klasa 3c gimnazjum,
29 miejsce w województwie,
Grzegorz Kotysz klasa 3c gimnazjum,
30 miejsce w województwie,
Justyna Sobiech klasa IA liceum
9 miejsce w województwie
Kamil Maciejko klasa IE liceum
14 miejsce w województwie
Karolina Sichma klasa IE liceum
19 miejsce w województwie
Wojciech Wandzik klasa IIA liceum
6 miejsce w województwie
Marcin Szuścik klasa IIA liceum
19 miejsce w województwie
Marcin Witek klasa IIA liceum
27miejsce w województwie
Tomasz Węgliński klasa IIIA liceum
4 miejsce w województwie

Dyplomy za dobry wynik otrzymali:
Agata Oliwa klasa 2c gimnazjum,
22 miejsce w województwie,
Łukasz Pollak klasa 3b gimnazjum,
44 miejsce w województwie,
Marek Cebula klasa IIA liceum
35 miejsce w województwie
Marcin Biczyski klasa IIB liceum
37 miejsce w województwie
Mateusz Hurnik klasa IIA liceum
52 miejsce w województwie
Zbigniew Kmonk klasa IIIB liceum
35 miejsce w województwie
Dariusz Buczyński klasa IIIB liceum
37 miejsce w województwie

Najlepszy wynik w szkole, w kategorii klas pierwszych gimnazjum uzyskał Kamil Sitarski z klasy 1c.

Gratulacje!


Szczegółowe informacje o wynikach konkursu można uzyskać u nauczycieli matematyki.

17 styczeń 2012

"Potyczki matematyczne"

Poprawna treść zadania nr 4 z trzeciej serii:

W trójkącie ABC, punkty M, N są rzutami prostopadłymi wierzchołka C na dwusieczne kątów zewnętrznych przy wierzchołkach A i B. Wykaż, że długość odcinka MN równa jest połowie obwodu trójkąta ABC.

Przepraszamy z pomyłkę.

06 grudzień 2011

sowa
Zapraszamy uczniów klas III. gimnazjum i I-II klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IX. edycji konkursu "Potyczki matematyczne"

Patronat nad konkursem objął Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Instytut Matematyki / Wydział
Matematyki Stosowanej

Regulamin konkursu, zgłoszenie, zadania kolejnych trzech etapów na stronie konkursu: http://math.zso10.gliwice.pl/

Uwaga: zmiany w regulaminie konkursu!

  • W roku szkolnym 2011/2012 odbędą się trzy tury zadaniowe oraz finał.
  • Treści zadań wszystkich trzech etapów podane są do wiadomości jednocześnie.
  • Uczestnicy zostaną poinformowani o liczbie uzyskanych punktów z poszczególnych etapów po zakończeniu trzeciej tury zadaniowej.
  • Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej konkursu w następujący sposób: identyfikator uczestnika, liczba uzyskanych punktów z poszczególnych etapów oraz suma uzyskanych punktów.
  • Po ukończeniu ostatniej tury zadaniowej, uczestnik uzyskuje informację o zakwalifikowaniu się, bądź nie, do finału, który odbędzie się w I LO w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!